Suport i dinamització de la marca “Productes d’Altura” del municipi de la Llacuna

Avaluació dels productes ramaders i establiments de xarxa amb el sector turístic del Parc Natural de l’Alt Pirineu
1 agost, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 agost, 2015

Suport i dinamització de la marca “Productes d’Altura” del municipi de la Llacuna

  Descripció:

  L’Ajuntament de la Llacuna ha impulsat la creació d’una marca de qualitat anomenada “Productes d’Altura” vinculada, en un primer nivell, als productes locals agroalimentaris del municipi.

  L’acció ha consistit en un procés participatiu amb els productors locals agroalimentaris, juntament amb empreses del sector dels serveis i la restauració, per consensuar la finalitat d’aquesta marca i definir-ne el seu funcionament i organització interna i la seva comunicació externa. Fruit del debat generat amb el procés participatiu, la marca ha derivat en la creació d’una associació de productes locals de la Llacuna.

  El procés participatiu ha constat d’un total de 6 sessions que han estat dinamitzades i conduïdes per Raiels.

  Les tasques corresponents a aquesta acció són:

  • Disseny i dinamització de les 6 sessions del procés participatiu
  • Coordinació amb el Consell Comarcal de l’Anoia

  Client:

  Ajuntament de la Llacuna

  Data:

  2018-2019