Jornada Tècnica. Com fer visites guiades a les explotacions agroalimentàries

Avaluació dels productes ramaders i establiments de xarxa amb el sector turístic del Parc Natural de l’Alt Pirineu
1 agost, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 agost, 2015

Jornada Tècnica. Com fer visites guiades a les explotacions agroalimentàries

  Descripció:

  Raiels va impartir íntegrament aquesta jornada realitzada a Figueres el dia 26 de novembre i adreçada a productors i productores agroalimentaris de l’Alt i del Baix Empordà interessats en fer visitables les seves finques i obradors.

  La jornada va incloure els següents apartats:

  • Aspecte legals i recomanacions de qualitat. Quins són els aspectes legals? I quines recomanacions podem incorporar a les nostres visites que aportin qualitat?
  • El producte turístic relacionat amb la producció agroalimentària.
  • Principals components. Beneficis de les visites. Procés de creació d'un producte turístic. Experiències de referència. Comunicació i comercialització.
  • Exercici pràctic de la idea de producte turístic.

  Client:

  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Data:

  26 de novembre de 2018