Estudi de diagnosi i propostes de millora del Mercat del Préssec d’Ordal

Avaluació dels productes ramaders i establiments de xarxa amb el sector turístic del Parc Natural de l’Alt Pirineu
1 agost, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 agost, 2015

Estudi de diagnosi i propostes de millora del Mercat del Préssec d’Ordal

  Descripció:

  Des del 2005, cada dissabte i diumenge dels mesos de juny, juliol i agost, a la plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal, al municipi de Subirats, té lloc el mercat del préssec de l’Ordal. Es tracta d’un mercat singular on es poden comprar directament préssecs acabats de collir pels mateixos pagesos que els venen.

  L’acció consisteix en la realització d’un estudi de diagnosi que reculli els serveis actuals i les propostes de millora sobre el futur del Mercat del Préssec d'Ordal en temes d'accessibilitat, sostenibilitat, parades i serveis; amb l'objectiu de mantenir un mercat atractiu i concretar un pla de millores de caràcter estratègic.

  Aquest estudi s’ha dut a terme per mitjà de diferents fases de treball:

  • Diagnosi del mercat del préssec d’Ordal
  • Definició de l'escenari de futur, objectius i línies estratègiques i accions
  • Elaboració de l’estudi amb les propostes de millora

  Client:

  Diputació de Barcelona. Oficina de Mercats i Fires Locals

  Data:

  2019