Estudi de diagnosi i propostes de millora del Mercat del Préssec d’Ordal

Taller d’idees intersectorial Biolord i agents del Berguedà
20 Setembre, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 Agost, 2015
Veure'ls tots

Estudi de diagnosi i propostes de millora del Mercat del Préssec d’Ordal

  Descripció:

  Des del 2005, cada dissabte i diumenge dels mesos de juny, juliol i agost, a la plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal, al municipi de Subirats, té lloc el mercat del préssec de l’Ordal. L’acció consisteix en la realització d’un estudi de diagnosi que reculli els serveis actuals i les propostes de millora sobre el futur del Mercat del Préssec d'Ordal en temes d'accessibilitat, sostenibilitat, parades i serveis; amb l'objectiu de mantenir un mercat atractiu i concretar un pla de millores de caràcter estratègic.

  Les fases de treball són:

  • Diagnosi del Mercat del Préssec d'Ordal
  • Definició de l'escenari de futur, objectius i línies estratègiques i accions
  • Elaboració de l’estudi amb les propostes de millora
  • Coordinació i seguiment

  Client:

  Diputació de Barcelona. Oficina de Mercats i Fires Locals

  Data:

  2019