Actualització, ampliació i difusió del material “Apropa’t als productors i artesans del Parc!”

Jornada d’experiències sobre distintius i marques col·lectives agroalimentàries a la Noguera
1 octubre, 2017
Camins de cervera
Camins escolars segurs i sostenibles de Cervera
27 agost, 2015

Actualització, ampliació i difusió del material “Apropa’t als productors i artesans del Parc!”

Descripció:

Actualització del material promocional del Parc Natural de l’Alt Pirineu editat l’any 2015 per donar a conèixer al públic visitant la importància de la producció agroalimentària local en el sí del PNAP i posi a disposició una oferta atractiva d’experiències turístiques entorn el producte local.

Els treballs d’actualització consisteixen en:

  • Actualització del Directori de Contactes, incorporant a nous productors i revisant les dades dels anteriors.
  • Evolució del Programa de Visites en un Catàleg d’Experiències que permet oferir una proposta d’activitats més complerta i atractiva de cara al visitant.

Aquí et pots descarregar el fulletó edició 2018

Client:

 Parc Natural de l’Alt Pirineu

Data:

octubre 2018