Coordinació tècnica del “Seminari sobre valorització dels productes locals als Espais Naturals Protegits dels Pirineus”

Sessions formatives al Recull d’activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona. Anualitats 2016 i 2017
8 maig, 2017
Networking entre productors agroalimentaris i establiments turístics de la Selva
8 maig, 2017
Veure'ls tots