Promoció econòmica i social

A Raiels creiem en el potencial del territori i de les persones a l’hora de generar iniciatives socioeconòmiques amb valor afegit, de qualitat i sostenibles. A través de la promoció econòmica i social, ajudem a visibilitzar i fer aflorar aquest potencial, donant veu al coneixement de les persones i els agents socioeconòmics del territori mitjançant espais i processos participatius. Apostem per estratègies i accions transformadores que contribueixin al desenvolupament local, maximitzant els impactes positius en termes econòmics (ocupació de qualitat i economia local) i socials (qualitat de vida, benestar i justícia social).

Serveis per aquest àmbit

1. Estudis, projectes i plans estratègics
 • Plans estratègics territorials i sectorials
 • Anàlisis socioeconòmiques
 • Anàlisis del teixit comercial
 • Estudis sobre la percepció social del territori (entrevistes, qüestionaris, etc)
2. Gestió de projectes i activitats
 • Projectes de dinamització comercial
 • Accions de dinamització socioeconòmica
 • Organització i gestió d’esdeveniments: jornades, fires, intercanvis d’experiències, entre d’altres.
3. Assessorament
 • Anàlisi i posada en marxa de Plans d’Acció existents
 • Projectes de suport al relleu generacional en empreses
 • Disseny i coordinació de processos de participació ciutadana
 • Creació i gestió d’espais estables de participació (consells, comissions, taules i grups de treballs, etc)
 • Coordinació i dinamització de sessions de debat i tallers participatius.
 • Foment de xarxes d’intercanvi
4. Formació i transferència de coneixements
 • Cursos, seminaris i jornades sobre desenvolupament econòmic local, adreçades a tècnics i polítics del món local, entitats i associacions.
 • Formació a mida
5. Elaboració de memòries i propostes tècniques
 • Conceptualització de propostes tècniques per a la tramitació d’ajuts d’àmbit nacional, estatal, europeu o internacional

Projectes realitzats en aquest àmbit