Producte local i artesania

El producte local i l’artesania ens remeten a un territori i a una manera de fer i de viure-hi. Promovent-los reforcem un model productiu de proximitat i respectuós amb l’entorn, que posa en valor tradicions, oficis i recursos locals.
Apostem per un model sostenible producció agrària (agricultura ecològica, agroecologia, nova pagesia) que origina productes agroalimentaris amb valor afegit, de qualitat i de baix impacte ambiental, alhora que dignifica pagesos i pageses i potencia les empreses agràries lligades al territori.
Recolzem l’artesania d’arts i oficis actual que beu de la tradició, aportant innovació i modernitat, amb nous dissenys, nous formats i nous usos, sense perdre les arrels i la identitat.
Creiem que l’adopció de models de distribució i consum basats en els circuits curts i la venda de proximitat acosten el producte, tant alimentari com artístic, al consumidor. D’aquesta manera s’afavoreixen unes preus més justos, una relació de confiança i reconeixement entre el medi rural i el medi urbà i un model de consum més conscient i respectuós.
A Raiels oferim eines de planificació i diagnosi, organitzem activitats, assessorem, elaborem continguts i organitzem formació a mida per a la posada en valor d’aquests recursos.

Serveis per aquest àmbit

1. Estudis, projectes i plans estratègics
 • Plans d’acció per al foment del producte local i/o l’artesania
 • Diagnosis del teixit empresarial del producte local i/o l’artesania
 • Estudis sobre la producció alimentària dels territoris i les seves potencialitats
 • Anàlisi de l’impacte econòmic de les fires
 • Disseny de l'estratègia d'una fira de producte local i/o d'artesania
2. Gestió de projectes i activitats
 • Accions de difusió i conscienciació sobre els valors dels productes locals i artesans: visites a finques i obradors, xerrades, jornades gastronòmiques, jornades de portes obertes.
 • Organització de fires i esdeveniments promocionals de productes locals i/o artesans
3. Assessorament
 • Suport en la creació de marques de qualitat i territorials
 • Plans de màrqueting i estudis de mercat de productes locals i artesans
 • Disseny d’estratègies de comunicació per a productors i artesans
 • Creació, organització, dinamització i participació interna d’associacions sectorials (artesanes, de productors, etc)
 • Orientació a productors per esdevenir una empresa visitable
4. Comunicació i creació de continguts
 • Censos i catàlegs de productes locals i artesanals
 • Elaboració de continguts per a exposicions, plafons interpretatius i altres materials divulgatius (audiovisuals, fulletons, pòsters)
 • Creació de continguts i dinamització de webs de productors, artesans i associacions
5. Formació i transferència de coneixements
 • Cursos, jornades o seminaris per a la professionalització dels sectors: estratègies de comercialització, comunicació, innovació, responsabilitat social, entre altres.
 • Formació per crear experiències turístiques en base al producte local i esdevenir una empresa visitable
 • Taules rodones, jornades i viatges d’intercanvi
 • Formació a mida
6. Elaboració de memòries i propostes tècniques
 • Conceptualització de propostes tècniques per a la tramitació d’ajuts d’àmbit nacional, estatal, europeu o internacional