Procés per a l’elaboració dels pressupostos participatius de Solsona. Anys 2017 i 2018

Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 Octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 Setembre, 2017
Veure'ls tots

Procés per a l’elaboració dels pressupostos participatius de Solsona. Anys 2017 i 2018

  Descripció:

  L’Ajuntament de Solsona ha impulsat, en les anualitats 2017 per primera vegada, i 2018 per segona, un procés participatiu en el que la ciutadania ha pogut dissenyar una partida d’inversions. És el que es coneix com a Pressupostos Participatius. En concret, per a aquestes dues edicions, el treball s’ha centrat en l’elecció d’accions de millora en el manteniment i obres públiques, per una quantia total de 50.000 euros del capítol d’inversions per al proper exercici (any 2018 i any 2019, respectivament).

  Els objectius del procés participatiu són:

  • Dinamitzar un procés de participació ciutadana que permeti obtenir una priorització d’actuacions d’interès general proposades per la ciutadania a fer durant l’any i que seran vehiculades a través de la partida d’inversions del pressupost municipal.
  • Estimular la cultura de la participació, implicació i co-responsabilitat ciutadana en els afers i decisions politicoeconòmiques de l’Ajuntament de Solsona.
  • Crear un espai de participació ciutadana i testar una metodologia de treball per a l’elaboració dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Solsona

  El procés participatiu ha estat dissenyat i dinamitzat de forma conjunta per l’equip de L’Arada i de Raiels, i ha consistit en diferents sessions de treball presencials.

  Les fases del procés són les següents:

  • Consens del procés
  • Campanya de comunicació
  • Selecció del grup per sorteig per constituir l’Equip de Treball dels pressupostos participatius
  • Sessions participatives amb l’Equip de Treball (consistents en 4 sessions, i en l’edició de 2018, s’inclou a més una sortida de camp)
  • Aprovació del pressupost municipal
  • Seguiment post-procés
  Client:

   Ajuntament de Solsona

  Calendari:

  Agost-Novembre 2017, i març-juny 2018