Procés per a l’elaboració dels pressupostos participatius de Solsona

Preparació de la documentació per sol·licitar un ajut Leader en la seva 3a edició
1 octubre, 2017
Informe “Anàlisi de l’entorn” en el marc del Pla Estratègic del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
6 setembre, 2017
Veure'ls tots

Procés per a l’elaboració dels pressupostos participatius de Solsona

Descripció:

L’Ajuntament de Solsona ha impulsat, per primera vegada en el municipi, un procés participatiu en el que la ciutadania ha pogut dissenyar una partida d’inversions. És el que es coneix com a Pressupostos Participatius. En concret, en aquesta primera edició, el treball s’ha centrat en l’elecció d’accions de millora en el manteniment i obres públiques, per una quantia total de 50.000 euros del capítol d’inversions per al proper exercici (any 2018).

Els objectius del procés participatiu són:

  • Dinamitzar un procés de participació ciutadana que permeti obtenir una priorització d’actuacions d’interès general proposades per la ciutadania a fer durant l’any 2018 i que seran vehiculades a través de la partida d’inversions del pressupost municipal.
  • Estimular la cultura de la participació, implicació i co-responsabilitat ciutadana en els afers i decisions politicoeconòmiques de l’Ajuntament de Solsona.
  • Crear un espai de participació ciutadana i testar una metodologia de treball per a l’elaboració dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Solsona

El procés participatiu ha estat dissenyat i dinamitzat de forma conjunta per l’equip de L’Arada i de Raiels, i ha consistit en 4 sessions de treball presencials. Les fases del procés són les següents:

  • Consens del procés
  • Campanya de comunicació
  • Selecció del grup per sorteig per constituir l’Equip de Treball dels pressupostos participatius
  • Sessions participatives
  • Aprovació del pressupost municipal
Client:

 Ajuntament de Solsona

Calendari:

Agost-Novembre 2017